Primer Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2020

 

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2022

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2021

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

SegonTrimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2020

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2019

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2018

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2017

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2016

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2015

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2014

Balanç de situació

Compte de resultats

Primer Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Segon Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Tercer Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats

Quart Trimestre 2013

Balanç de situació

Compte de resultats