Unicaja AT1 nov-21

DATA D’EMISSIÓ

18/11/2021

NOMINAL VIU

500.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

Perpetu / NC5.5

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET