Unicaja SP dic-21

DATA D’EMISSIÓ

01/12/2021

NOMINAL VIU

600.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

01/12/2026

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET

Unicaja SP dic-21 (tap)

DATA D’EMISSIÓ

23/12/2021

NOMINAL VIU

60.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

01/12/2026

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET

-

Unicaja Green SP jun-22

DATA D’EMISSIÓ

30/06/2022

NOMINAL VIU

500.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

30/06/2025

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET

Unicaja SP feb-23

DATA D’EMISSIÓ

21/02/2023

NOMINAL VIU

500.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

21/02/2029

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET