Unicaja Green SNP nov-22

DATA D’EMISSIÓ

15/11/2022

NOMINAL VIU

500.000.000

AMORTITZACIÓ(*)

15/11/2027

ADMISSIÓ EN MERCATS

AIAF

FULLET