Data

01/12/2011

Nombre d’accions

800.000.000

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

800.000.000,00

Concepte

Constitució de la Societat

Data

28/03/2014

Nombre d’accions

881.287.822

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

881.287.822,00

Concepte

Augment de capital (bescanvi d’accions en el procés d’adquisició de Banco CEISS)

Data

30/06/2016

Nombre d’accions

922.802.121

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

922.802.121,00

Concepte

Augment de capital (conversió dels Bons NeCoCos)

Data

29/06/2017

Nombre d’accions

1.547.802.121

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

1.547.802.121,00

Concepte

Augment de capital i sortida a Borsa

Data

25/07/2017

Nombre d’accions

1.610.302.121

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

1.610.302.121,00

Concepte

Augment de capital exercici total de l’opció de subscripció (green-shoe)

Data

18/11/2020

Nombre d’accions

1.579.761.024

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

1.579.761.024,00

Concepte

Reducció de capital (mitjançant l'amortització d'accions en autocartera)

Data

30/07/2021

Nombre d’accions

2.654.833.479

Nominal unitari (€)

1

Capital social (€)

2.654.833.479

Concepte

Augment de capital (amb motiu de la fusió per absorció de Liberbank)

Data

14/01/2022

Nombre d’accions

2.654.833.479

Nominal unitari (€)

0,25

Capital social (€)

663.708.369,75

Concepte

Reducció de capital social (mitjançant reducció del valor nominal de les accions i creació de reserva indisponible)