Nom de la titulització

TDA 24, F.T.A.

Data d’emissió

25/11/2005

Import emès

331.124.191€

NIF del fons

V84522655

Hipotecària

Multi/Mono cedent

MULTI

Fora/Dins de balanç

FORA

Enllaç al fullet d’emissió en CNMV

Nom de la titulització

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. Caja Cantabria I

Data d’emissió

08/07/2008

Import emès

230.000.000€

NIF del fons

V85076677

Hipotecària

Multi/Mono cedent

MONO

Fora/Dins de balanç

DINS

Enllaç al fullet d’emissió en CNMV

Nom de la titulització

IM CAJASTUR MBS 1, F.T.A.

Data d’emissió

18/11/2010

Import emès

615.000.000€

NIF del fons

V86036647

Hipotecària

Multi/Mono cedent

MONO

Fora/Dins de balanç

DINS

Enllaç al fullet d’emissió en CNMV

Nom de la titulització

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. CCM I

Data d’emissió

28/12/2007

Import emès

800.000.000€

NIF del fons

V85076677

Hipotecària

Multi/Mono cedent

MONO

Fora/Dins de balanç

DINS

Enllaç al fullet d’emissió en CNMV