Agència

Fitch (1)

Llarg termini

BBB-

Curt termini

F3

Perspectiva

Estable

Data de Rating

25 de maig de 2023

Agència

Moody's (2)

Dipòsits a llarg termini

Baa3

Curt termini

Prime-3

Perspectiva

Estable

Data de Rating

25 de abril de 2023

Agència

Moody's  (1)

Cédules Hipotecàries

Aa1

Data de Rating

11 de gener de 2023

Agència

Fitch  (1)

Senior Preferred (SP)

BBB-

Data de Rating

25 de maig de 2023

Agència

Fitch  (1)

Senior Preferred (SP)

BB+

Data de Rating

25 de maig de 2023

Agència

Fitch  (1)

Deute Subordinat (T2)

BB

Data de Rating

25 de maig de 2023

Agència

Moody's  (2)

Deute Subordinat (T2)

Ba3

Data de Rating

25 de abril de 2023

Agència

Fitch  (1)

Additional Tier 1 (AT1)

B+

Data de Rating

25 de maig de 2023