mision-vision-valores

Missió

L’RSC del Grup Unicaja Banco i la seva política de sostenibilitat es fonamenten en un conjunt de principis i actuacions que tenen com a objectiu la contribució al desenvolupament econòmic i social del seu àmbit d’actuació, amb ple respecte al medi ambient, considerant les necessitats i les expectatives dels diferents grups d’interès, amb els quals es desitja mantenir un flux de comunicació constant mitjançant l’habilitació dels canals oportuns, als quals es fa al·lusió més endavant.

 

La promoció d’aquestes finalitats, criteris i conductes, en el seu propi si i en la societat, és part de l’objectiu de gestió econòmicament eficient, idònia per generar beneficis, en un marc de desenvolupament sostenible que acompanyi el progrés social i la protecció del medi ambient. En compliment de la seva missió, la societat té com a objectius permanents la satisfacció de les necessitats dels seus clients i inversors i la preservació de la bona imatge i reputació de l’Entitat, en sentit ampli.

Visió

Unicaja Banco i la resta d’empreses a través de les quals desenvolupa la seva activitat financera aspiren a consolidar-se com a entitats de referència en els seus respectius àmbits d’actuació, desplegant una àmplia i diversa oferta de productes i serveis financers de qualitat, prestant un servei altament professionalitzat i qualificat, adequat a les demandes i exigències dels diferents segments de clients, segons criteris ambientals, socials i de governança (ASG), sota l’òptica de la gestió empresarial eficient, l’obtenció de beneficis i l’harmonització de tot això amb les finalitats dels diferents grups d’interès.

Valors

El compliment de la missió del Grup es duu a terme en funció d’un conjunt de valors, entre els quals destaquen:

  1. La prudència, la solvència i l’estabilitat en la gestió dels recursos confiats per la clientela i pels inversors.
  2. La transparència, el compromís ètic i la responsabilitat corporativa.
  3. L’eficiència empresarial i la millora contínua del model de gestió d’empresa.
  4. La prestació de serveis de qualitat.
  5. L’aposta per la formació, la recerca i la innovació com a base per sustentar en el temps el desenvolupament social i econòmic.
  6. El respecte pel medi ambient, amb atenció particular al canvi climàtic.
  7. La satisfacció de les necessitats de tots els grups d’interès de referència.
  8. L’orgull de pertinença dels empleats al Grup i el seu projecte, i la igualtat en el tracte, davant situacions idèntiques, entre homes i dones.
  9. La connexió amb el territori i el desenvolupament socioeconòmic de les zones geogràfiques d’actuació, especialment de les que tenen una implantació més gran.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.