mision-vision-valores

Propòsit

Contribuir de manera financera al desenvolupament d’una societat més justa i integradora amb el suport d’una gestió econòmica eficient i plenament respectuosa amb la preservació del planeta.

Amb aquest objectiu, el Grupo s’adapta a les noves expectatives socials per seguir treballant amb els grups d’interès per contribuir al següent:

 • Mitigar el canvi climàtic i promoure la descarbonització de l’economia a través del finançament sostenible.
 • Augmentar el benestar financer dels nostres clients, el benestar general de les comunitats i el progrés de la societat.
 • Incrementar la satisfacció dels nostres clients a través de la innovació i la digitalització en la prestació dels serveis.
 • Promoure el desenvolupament socioeconòmic de les zones geogràfiques d’actuació i el de les persones amb què es relaciona, com, entre d’altres, els clients i usuaris, els empleats, els accionistes i inversors, i els proveïdors.
 • Promoure la bona governança i transparència en la relació amb els grups d’interès.

 

El Grupo es compromet, de manera general, amb la sostenibilitat i la RSC amb l’objectiu d’aconseguir la rendibilitat econòmica des de la perspectiva de l’ètica empresarial, de la integració dels criteris socials i mediambientals, i de la creació de valor a llarg termini.

Missió

L’RSC del Grup Unicaja Banco es fonamenta en un conjunt de principis i actuacions que tenen com a objectiu la contribució al desenvolupament econòmic i social del seu àmbit d’actuació, amb ple respecte al medi ambient, considerant les necessitats i les expectatives dels diferents grups d’interès, amb els quals es desitja mantenir un flux de comunicació constant mitjançant l’habilitació dels canals oportuns.

 

La promoció d’aquestes finalitats, criteris i conductes, en el seu propi si i en la societat, és part de l’objectiu de gestió econòmicament eficient, idònia per generar beneficis, en un marc de desenvolupament sostenible que acompanyi al progrés i la justícia social, a la lluita contra el canvi climàtic ia la protecció del medi ambient.

 

El Grupo Unicaja Banco gestiona de manera responsable i eficient la seva activitat, orientada al desenvolupament socioeconòmic de tots els territoris d’implantació, especialment dels d’origen, que són Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Extremadura, amb els quals manté vincles de llarga tradició.

 

En compliment de la seva missió, la societat té com a objectius permanents la satisfacció de les necessitats dels seus clients, accionistes i inversors i la preservació de la bona imatge i la reputació de l’Entitat, en sentit ampli.

Visió

Unicaja Banco i la resta d’empreses a través de les quals desenvolupa la seva activitat financera aspiren a consolidar-se com a entitats de referència en els seus respectius àmbits d’actuació, desplegant una àmplia i diversa oferta de productes i serveis financers de qualitat, prestant un servei altament professionalitzat i qualificat, adequat a les demandes i exigències dels diferents segments de clients, sota l’òptica de la gestió empresarial eficient, l’obtenció de beneficis i l’harmonització de tot això amb les finalitats dels diferents grups d’interès i els generals de la societat.

Valors

El compliment de la missió del Grup es duu a terme en funció d’un conjunt de valors, entre els quals destaquen:

 1. La prudència, la solvència i l’estabilitat en la gestió dels recursos confiats per la clientela i pels accionistes i inversors. 
 2. La transparència, la integritat, el compromís ètic i la responsabilitat corporativa. 
 3. L’eficiència empresarial i la millora contínua del model de gestió d’empresa. 
 4. La prestació de serveis de qualitat, en format presencial i en línia, que responguin a les necessitats i a les expectatives de la clientela. 
 5. L’aposta per la formació, la investigació i la innovació com a base per sustentar en el temps el desenvolupament ambiental, social i econòmic. 
 6. El respecte pel medi ambient, amb una atenció particular al canvi climàtic. 
 7. El compromís amb les finances sostenibles i amb l’elaboració i la distribució de productes i serveis financers sostenibles. 
 8. La satisfacció de les necessitats de tots els grups d’interès de referència. 
 9. L’orgull de pertinença al Grupo i al seu projecte d’empleats, que són un dels principals actius de la societat i serveixen com a element de connexió directa amb els clients, accionistes i inversors, i la igualtat en el tracte davant de situacions idèntiques. 
 10. La connexió amb el territori i el desenvolupament socioeconòmic de les zones geogràfiques d’actuació mitjançant la formalització, entre altres manifestacions, d’aliances amb els agents socials i econòmics més representatius.