mision-vision-valores

Propòsit

Contribuir de manera financera al desenvolupament d’una societat més justa i integradora amb el suport d’una gestió econòmica eficient i plenament respectuosa amb la preservació del planeta.

Amb aquest objectiu, el Grupo s’adapta a les noves expectatives socials per seguir treballant amb els grups d’interès per contribuir al següent:

 • Mitigar el canvi climàtic i promoure la descarbonització de l’economia a través del finançament sostenible.
 • Augmentar el benestar financer dels nostres clients, el benestar general de les comunitats i el progrés de la societat.
 • Incrementar la satisfacció dels nostres clients a través de la innovació i la digitalització en la prestació dels serveis.
 • Promoure el desenvolupament socioeconòmic de les zones geogràfiques d’actuació i el de les persones amb què es relaciona, com, entre d’altres, els clients i usuaris, els empleats, els accionistes i inversors, i els proveïdors.
 • Promoure la bona governança i transparència en la relació amb els grups d’interès.

 

El Grupo es compromet, de manera general, amb la sostenibilitat i la RSC amb l’objectiu d’aconseguir la rendibilitat econòmica des de la perspectiva de l’ètica empresarial, de la integració dels criteris socials i mediambientals, i de la creació de valor a llarg termini.

Missió

L’RSC del Grup Unicaja Banco es fonamenta en un conjunt de principis i actuacions que tenen com a objectiu la contribució al desenvolupament econòmic i social del seu àmbit d’actuació, amb ple respecte al medi ambient, considerant les necessitats i les expectatives dels diferents grups d’interès, amb els quals es desitja mantenir un flux de comunicació constant mitjançant l’habilitació dels canals oportuns.

 

La promoció d’aquestes finalitats, criteris i conductes, en el seu propi si i en la societat, és part de l’objectiu de gestió econòmicament eficient, idònia per generar beneficis, en un marc de desenvolupament sostenible que acompanyi al progrés i la justícia social, a la lluita contra el canvi climàtic ia la protecció del medi ambient.

 

El Grupo Unicaja Banco gestiona de manera responsable i eficient la seva activitat, orientada al desenvolupament socioeconòmic de tots els territoris d’implantació, especialment dels d’origen, que són Andalusia, Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Extremadura, amb els quals manté vincles de llarga tradició.

 

En compliment de la seva missió, la societat té com a objectius permanents la satisfacció de les necessitats dels seus clients, accionistes i inversors i la preservació de la bona imatge i la reputació de l’Entitat, en sentit ampli.

Visió

Unicaja Banco i la resta d’empreses a través de les quals desenvolupa la seva activitat financera aspiren a consolidar-se com a entitats de referència en els seus respectius àmbits d’actuació, desplegant una àmplia i diversa oferta de productes i serveis financers de qualitat, prestant un servei altament professionalitzat i qualificat, adequat a les demandes i exigències dels diferents segments de clients, sota l’òptica de la gestió empresarial eficient, l’obtenció de beneficis i l’harmonització de tot això amb les finalitats dels diferents grups d’interès i els generals de la societat.

Valors

El compliment de la missió del Grup es duu a terme en funció d’un conjunt de valors, entre els quals destaquen:

 1. La prudència, la solvència i l’estabilitat en la gestió dels recursos confiats per la clientela i pels accionistes i inversors. 
 2. La transparència, la integritat, el compromís ètic i la responsabilitat corporativa. 
 3. L’eficiència empresarial i la millora contínua del model de gestió d’empresa. 
 4. La prestació de serveis de qualitat, en format presencial i en línia, que responguin a les necessitats i a les expectatives de la clientela. 
 5. L’aposta per la formació, la investigació i la innovació com a base per sustentar en el temps el desenvolupament ambiental, social i econòmic. 
 6. El respecte pel medi ambient, amb una atenció particular al canvi climàtic. 
 7. El compromís amb les finances sostenibles i amb l’elaboració i la distribució de productes i serveis financers sostenibles. 
 8. La satisfacció de les necessitats de tots els grups d’interès de referència. 
 9. L’orgull de pertinença al Grupo i al seu projecte d’empleats, que són un dels principals actius de la societat i serveixen com a element de connexió directa amb els clients, accionistes i inversors, i la igualtat en el tracte davant de situacions idèntiques. 
 10. La connexió amb el territori i el desenvolupament socioeconòmic de les zones geogràfiques d’actuació mitjançant la formalització, entre altres manifestacions, d’aliances amb els agents socials i econòmics més representatius.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.