Projecte Edufinet

L’objectiu d’aquest projecte és contribuir a la difusió de coneixements relatius a l’operatòria del sistema financer i al foment de la cultura financera, amb la convicció que així es promou una major transparència, seguretat i responsabilitat en el desenvolupament de les relacions financeres entre els ciutadans i els intermediaris financers, i, com a conseqüència de tot això, més eficiència als mercats financers.

 

Aquest projecte s’enquadra dins de la iniciativa llançada per l’OCDE, la Comissió Europea i diferents institucions nacionals i internacionals, que tendeix a la promoció de l’educació financera dels ciutadans.

El juny del 2016 el projecte Edufinet es va adherir al Codi de Bones Pràctiques per a les iniciatives en educació financera, desenvolupat pels impulsors del Pla d’Educació Financera (Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions).

Xarxa Espanyola d’Educació Financera

Unicaja Banco participa, a través de CECA, en aquesta plataforma web que pretén recollir tots els projectes que s’estiguin realitzant a Espanya en matèria d’educació financera. Permet l’intercanvi d’informació entre els usuaris participants i facilita documentació sobre la matèria.

 

Més informació a la Xarxa Espanyola d'Educació Financera